Prohlášení o webu

Na těchto stránkých je zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly všechny zásady přístupnosti podle metodiky Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Web je vytvořen podle specifikace HTML 5.

Obsah je oddělen od stylu pomocí CSS, a je nezávislý na použitém výstupním zařízení.

Velikost písma je definovaná v relativních jednotkách, takže písmo se dá zvětšovat i zmenšovat pomocí nastavení prohlížeče.

Ovládání zvěřejněných stránek není omezeno druhem vstupního zařízení.

Informace prezentované v jiných formátech

Některá sdělení jsou prezentována, vzhledem k svému rozsahu, jako pdf, doc, xls.
Pro jejich prohlížení je možné použít:
pdf - Prohlížeč Adobe Acrobat Reader - ke stažení zde
doc - Prohlížeč Microsoft Word Viewer - ke stažení zde
xls - Prohlížeč Microsoft Excel Viewer - ke stažení zde
zip - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat - např. WinRAR.

Některé informace, u kterých nebylo možné získat materiál v zdrojové, textové podobě, jsou prezentovány jako obrázky s dostatečně velkým rozlišením.

Nápověda

Na této stránce www.websimple.cz/navody/ naleznete návody pro admin prostředí tohoto webu.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace k technické části tohoto webu zasílejte na e-mailovou adresu firmy admin@malina-vrse.cz
Náměty k obsahu webu adresujte na provozovatele webu, viz kontakt.